Preddogodek Slofesta v Jamljah

AŠKD Kremenjak organizira v sklopu Slofesta Cabaret v osmici v nedeljo, 15. septembra 2019, ob 16. uri v Jamljah.