Sklic 53. rednega občnega zbora in 9. kongresa „Mi in naš čas”

Zveza slovenskih kulturnih društev sklicuje 53. redni občni zbor in 9. kongres „Mi in naš čas” v petek, 17. maja 2019, ob 9. uri na sedežu ZSKD, ul. San Francesco 20 v Trstu v prvem sklicu, in v soboto, 18. maja 2019, ob 10. uri v Ljudskem domu v Trebčah (TS), Trebče, 25 v drugem sklicu

Sklic

Vabilo v slovenščini

Vabilo v italijanščini