Redni OZ SKD Primorec

Razno

SKD Primorec sklicuje redni občni zbor v sredo, 10. aprila 2019, ob 8. uri v prvem sklicu in v četrtek, 11. aprila 2019, ob 18.30 v drugem sklicu v Ljudskem domu v Trebčah z naslednjim dnevnim redom:
1. uvodni pozdrav in izvolitev predsedstva občnega zbora,
2. poročila,
3. pozdravi
4. odobritev obračuna in predračuna,
5. razprava
6. razno.