Redni OZ SKD Vesna

Razno

SKD Vesna vabi na redni občni zbor volilnega značaja v ponedeljek, 15. aprila 2019, v Kulturnem domu Alberta Sirka v Križu ob 20. uri v prvem sklicanju in ob 20.30 v drugem sklicanju.
Dnevni red:
1. izvolitev predsednika občnega zbora
2. predsedniško poročilo
3. tajniško poročilo
4. blagajniško poročilo
5. razprava
6. odobritev obračuna za leto 2018
7. poročilo in razrešnica nadzornega odbora
8. predstavitev kandidatne liste
9. volitve novega upravnega odbora
10. volitve novega nadzornega odbora
11. razno

V teku večera bodo člani lahko poravnali članarine.