Vseživljenske aktivnosti – tečaj slovenščine

Razno

Krut vabi v sklopu Vseživljenskih aktivnosti na uvodno srečanje tečaja slovenščine, v četrtek, 14. marca, ob 16. uri, na sedežu Kru.ta v Ul. Cicerone 8, II. nadstropje.
Tečaj bo vodila profesorica Lidija Rupel in je namenjana vsem, ki si želijo nadgraditi znanje slovenskega jezika.

Obvezna predhodna prijava do 11. marca. Dodatne info: na Kru.tu,
tel. 040-360072 ali na krut.ts@tiscali.it