Pust 2019 – “FOTOGRAFSKI extempore Fotovideo Trst 80”

Razno
PRAVILNIK za “FOTOGRAFSKI extempore Fotovideo Trst 80”

1. Člen –Organizatorji
Fotografski extempore “52.Kraški pust 2019” organizira društvo FOTOVIDEO TRST 80 v soboto 2. marec 2019.

2. Člen – Cilji natečaja
Fotografski natečaj ja izoblikovan kot nekakšen “lov na najlepšo fotografijo” kjer morajo udeleženci na najboljši način izkoristiti čas in material, ki ga imajo na razpolago, zato da dosežejo zanimive rezultate.
Najboljši izdelki, ki bodo posneti med pustno povorko, bodo nagrajeni. Posamezni fotograf lahko pošlje največ pet fotografiji . Posamezna fotografija mora biti originalna in ne sme biti obdelana z računalnikom ali na drugi način.
Najlepše 3 fotografije iz vsake kategorije bodo nagrajene in razstavljene v pizzeriji Veto na Opcina od 13.3 do 19.4.2019.

3. Člen – Način udeležbe
Natečaja Fotovideo Trst 80 2019 se lahko udeležijo ljubitelji fotografije, fotoamaterji in otroci. Mladoletni otroci morajo biti v spremstvu staršev za celotni čas trajanja dogodka. Predvideni sta dve kategoriji: odrasli in otroci do 18 leta (do vključno letnika 2001). Za fotografiranje se lahko uporablja izključno digitalni fotoaparat.
Vpisi so imenski in veljavni samo v primeru osebne prisotnosti.

4. Člen – Lokacija in oddelki
Extempore bo imel glavno lokacijo na Opčinah med Pustno povorko. Zaradi varnosti, tekmovalci ne smejo stopiti na cestišče, kjer so maske in vozovi brez rumenega brezrokavnika. Otroci morajo biti vedno v spremstvu staršev, ki se vzamejo odgovornost.

5. Člen – vpis
Vpis bo potekal v Prosvetnem domu na Opčinah (Ul. Ricreatorio, 1/1) na pustno soboto, 2.marca 2019 od 13.30 do 14.00. Vsak udeleženec bo moral izpolniti in podpisati prijavnico. Dobil bo tudi rumen brezrokavnik z napisom “FotovideoTrst80”. Vpisnina stane 8 evrov.

6. Člen – Povračila
Organizatorji ne bodo vrnili vpisnine v nobenem primeru.

7. Člen – Oprema
Vsak udeleženec tekmuje z lastno opremo.
Ne sprejemamo fotografij s telefonom ali tablet.

8. Člen – Potek extempore na Opčinah.
13.30-14.00 vpisovanje. Štart na teren.
16.00-18.00 vračanje rumenih brezrokavnikov v pizzeriji Veto (Proseska ul. ),kjer bo fotograf z kuponom dobil kavico ali čaj.

9. Člen – Odgovornost udeležencev in organizatorjev
Udeleženci bodo odgovorni za lastno fotografiranje ter za svoja dejanja med urnikom tekmovanja. Fotovideo trst80 se ne vzame nobene odgovornosti v slučaju nezgode .

10. Člen – Žirija in nagrade foto natečaja na Opčinah
Digitalne fotografije (max 5) morejo biti dostavljeni/poslane v formatu .jpg (5000pix.x3500pix.) 30cm X 45cm po elektronski posti na info@trst80.com do torka 05.03.2019. Na mailu mora pisati ime avtorja.Ne bomo sprejeli fotografije po tem datomu. Organizator bo določil člane žirije, ki bodo imeli nalogo (ne da bi vedeli čigave so fotografije) izbrati tri zmagovalce za vsako kategorijo (odrasli, otroci). Rezultate bomo sporočili in objavili na spletnih straneh: http://www.kraškipust.org/ , ,Facebook in Primorski Dnevnik.

11. Člen – Razstava in nagrade
Nagrajevanje in otvoritev razstave bo 13.2 ob 18.30 v pizzeriji Veto na Opčinah. Nagrajenci dobijo nagrado, ki podari organizator Kraškega pusta. Organizatorja bosta presodila katere fotografije bodo izobešene na razstavi. Na vseh razstavljenih fotografijah bo označeno ime avtorja.

12. Člen – Intelektualna last slik
Organizatorji Kraškega pusta si pridržujejo pravico do uporabe vseh fotografij za morebitno uporabo v promocijske namene. V primeru uporabe, bo organizator vedno napisal avtorja fotografije, čeprav le-te nimajo komercialne vrednosti in zaradi tega niti copyright.

13. Člen
Fotovideo Trst 80 si pridržuje pravico, da iz morebitnih tehničnih razlogov spremeni ta pravilnik.