Sklic izrednega občnega zbora ZSKD

Zveza slovenskih kulturnih društev sklicuje izredni občni zbor v petek, 15. februarja 2019, ob 8.30 uri na sedežu ZSKD, ul. San Francesco 20 v Trstu v prvem sklicu, in v soboto, 16. februarja 2019, ob 10. uri v Kulturnem domu Igo Gruden v Nabrežini (Nabrežina 89) v drugem sklicu s sledečim dnevnim redom:
1. sprememba Pravilnika ZSKD
2. sprememba Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti članov ZSKD
3. novosti na fiskalnem področju
4. razno.
Na občnem zboru sodelujejo vsi člani Zveze z enim pooblaščenim predstavnikom (tako društva kot skupine, ne glede na število članov), v kolikor so poravnali članarino za minulo leto.