ZSKD pri Javnem skladu in na Ministrstvu za kulturo

Zveza slovenskih kulturnih društev si v programiranju svoje dejavnosti v letu 2019 prizadeva, da bi bili stiki z drugimi sorodnimi organizacijami čim tesnejši. Prav tako so izjemnega pomena za najštevilnešjo slovensko deželno ustanovo v Italiji učinkoviti stiki z osrednjim slovenskim prostorom, ne nazadnje pa gre omeniti prizadevanje za promocijo slovenske ustvarjalnosti v Italiji tudi v osrednjem slovenskem prostoru.
V preteklih tednih je prišlo do uradnih srečanj in dogodkov, ki so potekali v Ljubljani. 8. novembra se je zgodilo skupno srečanje Zvezi sorodnih slovenskih kulturnih ustanov, ki delujejo v drugih državah in vsebisko osrednjega javnega partnerja ZSKD v Sloveniji – Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti. Na dogodku, za katerega je dala pobudo sama ZSKD, so se zbrali: poslovodja Slovenske prosvetne zveze v Celovcu Mitja Rovšek, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnok in vodstvo JSKD z direktorjem Markom Repnikom na čelu. Dogodka se je udeležila tudi ravnateljica OŠ Vuzenica Mojca Brelih. Delegacijo ZSKD so sestavljali predsednica Živka Persi in člana vodstva Marko Rupel in Martin Lissiach. Beseda je tekla predvsem o Mednarodni likovni koloniji, ki jo že 48 let vsako poletje izmenično gosti eden od partnerjev, se pravi OŠ Vuzenica, ZSKD, SPZ in ZSM. Jože Hirnok je potrdil pripravljenost, da gosti Zveza Slovencev na Madžarskem 49. izvedbo kolonije, medtem ko se v Vuzenici že pripravljajo na zlato 50. izvedbo leta 2020. Prisotni so sklenili tudi, da bo cilj naslednje izvedbe spet vključiti v projekt partnerja s Hrvaške.
Na srečanju je beseda tekla tudi o drugih projektih in vsebinah, ki jih JSKD ponuja svojim partnerjem. Napovedi razpisov, predloge vsebin in ponudbe za sodelovanja so prisotnim opisale pomočnice direktorja Marjeta Pečarič, Urška Bittner Pipan in Marjeta Turk ter odgovorna za likovno dejavnost Monika Ivančič.
Jutru na Javnem skladu je sledilo srečanje na Ministrstvu za kulturo RS. Na ministrstvu so predstavnike ZSKD sprejeli državni sekretar Vojko Stopar, direktor direktorata za ustvarjalnost Igor Teršar in sekretarka direktorata za kulturno dediščino Vida Koporc. Prisotna je bila tudi Polona Sketelj iz Slovenskega etnografskega muzeja, kjer je uredila razstavo Morje – naše življenje: Odstrti spomini s podstrešja nabrežinske ribiške družine. Beseda je tekla o projektih ZSKD v letu 2019, med katerimi je Persijeva izpostavila predvsem Slofest, in o sodelovanju z ministrstvom.
Teden prej sta člana vodstva Rupel in Lissiach v spremstvu Aline Carli iz Založništva tržaškega tiska obiskala tudi Slovenski etnografski muzej in se sestala s Polono Sketelj ter z direktorico muzeja Tanjo Rožembergar. Potekal je tudi obisk Vodnikove domačije, ki se v Ljubljani uveljavlja kot dinamična kulturna točka s poudarkom na promocijo slovenske ilustracije in ilustratorjev. V šišenskem kulturnem centru bo namreč januarja 2019 na ogled razstava, ki ponuja antološki prikaz sodobne slovenske ilustracije v Italiji Na krilih galeba, ki je v sodelovanju med Zvezo in založbo ZTT nastala v sklopu Slofesta 2017.