ZSKD vabi na demokratični shod

Društveno življenje nosi v sebi vrednote, ki so danes pod udarom. Družbena angažiranost in sodelovanje sta največji izraz demokracije. Naše društvene realnosti predstavljajo poleg tega enega od temeljev različnosti in pluralnosti, saj so osnovane na demokratičnih vrednotah pluralizma, nenasilja, vzajemnosti, dograjevanja miru, sodelovanja in sožitja med narodi.
Ne moremo si zakrivati oči, da je danes to bogastvo pod udarom. Prišli smo tako daleč, da se ne moramo več sprenevedati, ni več možno trditi, da gre za pretiravanje. Sobotni shod fašističnega združenja Casa Pound je kaplja čez rob.
Prisiljeni smo, da se v imenu tega, kar dejansko smo, oglasimo in izrazimo naše nestrinjanje nad dogajanjem.
Zato Zveza slovenskih kulturnih društev, kot je to že storila Slovenska kulturno-gospodarska zveza, poziva predsednike, odborike in člane,  naj se udeležijo sobotnega antifašističnega shoda.