Godbeno društvo Viktor Parma vabi na dan odprtih vrat