Navodila za obračun prispevka 2017

Po novem pravilniku za sofinanciranje članov 30. 4. 2018 zapade rok za oddajo obračuna zneska, ki ga je Zveza slovenskih kulturnih društev dodelila včlanjenemu društvu za delovanje v letu 2017 (ta znesek se nanaša na finančno podporo, ki jo je namenila Dežela Furlanija Julijska krajina zvezam za podporo programom dejavnosti manjših ustanov in organizacije slovenske jezikovne manjšine po 8. odstavku 18. člena deželnega zakona št. 26/2007).

Da vam ga čimprej izplačamo, nam mora društvo do tega roka posredovati po e-obračunu sledečo dokumentacijo:

  1. podroben seznam dokazil o stroških za dodeljeni znesek v letu 2017;
  2. kopije računov in potrdil, ki jih navaja v seznamu;
  3. letni obračun, ki so ga člani društva odobrili na občnem zboru;
  4. vsebinsko poročilo izvedenega programa in projektov v letu 2017;
  5. veljaven (zadnji) seznam društvenih odbornikov in nadzornega odbora.

Podrobni seznam obračunske dokumentacije za dodeljeni znesek morajo sestavljati fakture in potrdila, ki spadajo v prijavljeni program dejavnosti. Seštevek zneskov faktur pri vsaki tipologiji lahko presega znesek, ki je bil prijavljen v finančnem načrtu oddanem s prošnjo za leto 2017, le za maksimalno 10%.

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE: Na spletni strani www.zskd.eu/obracun2017 dopolnete vsa polja (obvezna so označena z *), odgovorite na izjavo, vpišete bančne podatke za nakazilo, pripnete vse potrebne datoteke (seznam faktur, kopije vseh računov, obračun, program, seznam odbora), izpišete podatke odbornikov. Počakati morate, da se naložijo vse priponke in se vam prikaže še stran z izjavo o privacy. Datoteko v .pdf formatu tiskate in podpišete. Sama aplikacija bo poslala neposredno na Zvezo vse dokumente, ki jih boste pripeli na e-obračun. Podpisano izjavo lahko nato pošljete na naslov prosnje@zskd.eu ali prinesete ročno v naše urade.