Ob 120-letnici Kosovelovega rojstva / In occasione dei 120 anni della nascita del poeta sloveno Srečko Kosovel