Pozdrav novemu letu (SKD Valentin Vodnik)

V društvenih prostorih v Dolini v petek, 27. januarja 2023, ob 20.30