Državna Civilna Služba (ZSKD ETS in Arci Servizio Civile)

Do 10. februarja 2023 – pohitite!

V prejšnjih tednih so pri državnem ARCI Servizio Civile objavili seznam odobrenih projektov državne civilne službe. Med financirane projekte sodi tudi projekt Združenja slovenskih športnih društev v Italiji GENERAZIONI IN MOVIMENTO – GIBANJE GENERACIJ.

V sklopu projekta je predvideno eno razpoložljivo mesto za celoletno izkušnjo prostovoljca tudi na tržaškem sedežu Zveze slovenskih kulturnih društev ETS.

Sodelovanje pri projektu zagotavlja prostovoljcem mesečno povračilo stroškov v višini 444,30 euro. Prijavijo se lahko kandidati, ki na dan roka razpisa so že dopolnili 18 let in jih niso še dopolnili 29. Enoletno služenje se prišteva delovni dobi.

Prostovoljci bodo aktivno vključeni v delovanje ZSKD in njenih članic. Predvidenih je veliko ur izobraževanja.

Na razpis se lahko mladi prijavijo do 10. februarja 2023. Prijavijo se lahko izključno kandidati, ki imajo aktivirano svojo digitalno identiteto SPID.

Za dodatne informacije o projektu se lahko obrnete na tržaški sedež Zveze – tel. 040635626.

Informacije o našem in o drugih projektih najdete na spletni strani Arci Servizio Civile FVG

Za prijavo na projekt GENERAZIONI IN MOVIMENTO – GIBANJE GENERACIJ pa lahko uporabite to povezavo. V primeru, da vam prijava dela težave, ali da bi potrebovali pomoč pri izpolnjevanju spletnih obrazcev, so na voljo sodelavci združenja Arci Servizio Civile v Trstu (ul. Fabio Severo 31 – tel. 040761683).