‘Zatirani in njihove sanje / I sogni dei repressi’ | GO!2025 s Kapljicami kulture (ZSKD)

V petek, 30. septembra 2022, bo ob 20. uri, v dvorani Beethoven v Trstu (Ul.
Coroneo 15) celovečerni koncert Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v
Ljubljani z naslovom Zatirani in njihove sanje. Sodelovala bo tudi Dekliška vokalna skupina
Primorsko.

Venerdì 30 settembre 2022 alle 20.00 nella Sala Beethoven a Trieste (Via Coroneo 15) concerto del Coro dell’Università di Lubiana Tone Tomšič dal titolo I sogni dei repressi. Collabora il Gruppo vocale femminile Primorsko.

Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani združuje študentke in
študente fakultet Univerze v Ljubljani, ki sta jim skupni velika ljubezen do petja in želja po
vrhunskem umetniškem ustvarjanju.
Že od ustanovitve leta 1926 se uvršča med najpomembnejše usmerjevalce
slovenskega zborovskega petja. Repertoar zbora sestavljajo skladbe vseh
glasbenozgodovinskih slogovnih obdobij, posebno pozornost pa zbor posveča sodobni
zborovski literaturi.
APZ Tone Tomšič koncertira po Sloveniji in v tujini. Svojo kakovost potrjuje z
odmevnimi nastopi na številnih tekmovanjih. Največja mednarodna uspeha APZ sta osvojeni
prvi nagradi na tekmovanju za veliko nagrado Evrope leta 2002 v Arezzu pod vodstvom
Stojana Kureta in 2008 v Debrecenu pod vodstvom Urše Lah. Zbor je uspešno tekmovalno
nastopal tudi v zadnjih letih ter si prislužil nagrade in posebna priznanja na tekmovanjih v
Riminiju, Vicu, Gorici in Mariboru.
Od oktobra 2021 vodi zbor Rahela Durič Barić, s katero je na 27. slovenskem
zborovskem tekmovanju Naša pesem 2022 osvojil zlato plaketo.
Koncert je del projekta Zveze slovenskih kulturnih društev GO!2025 s Kapljicami
kulture, ki ga je podprla Avtonomna dežela FJk.
Vstop je prost.

Sarà Trieste una delle tappe del tour del Coro dell’Università di Lubiana Tone Tomšič col concerto dal titolo I sogni dei repressi che si terrà venerdì 30 settembre alle ore 20.00 nella Sala Beethoven a Trieste (Via Coroneo 15). Collaborerà il Gruppo vocale femminile Primorsko.
Il Coro dell’Università di Lubiana Tone Tomšič è formato da studenti delle facoltà dell’Università di Lubiana, che condividono un grande amore per il canto e il desiderio di una creazione artistica di alto livello.
Dalla sua fondazione nel 1926, ricopre il ruolo di guida del canto corale sloveno. Il loro repertorio comprende le composizioni di tutti i periodi storico-stilistici musicali con particolare attenzione alla letteratura corale contemporanea.
Il Coro dell’Università di Lubiana Tone Tomšič si esibisce in Slovenia e all’estero. Tra i maggiori successi internazionali vengono ricordati i primi premi vinti al Gran Premio d’Europa nel 2002 ad Arezzo, sotto la guida di Stojan Kuret, e nel 2008 a Debrecen, sotto la guida di Urša Lah. Il coro si è inoltre esibito con successo negli ultimi anni aggiudicandosi premi e riconoscimenti speciali ai concorsi a Rimini, Vic, Gorizia e Maribor.
Da ottobre 2021 la direzione è passata a Rahela Durič Barić, con la quale si è aggiudicato la targa d’oro al 27° concorso corale sloveno Naša pesem 2022.
Il concerto è parte del progetto della Zveza slovenskih kulturnih društev ETS GO!2025 con Gocce di cultura finanziato dalla Regione Autonoma FVG.
Ingresso gratuito.