“V tej pesmi je strastno hotenje zgrabiti za vrat to prekleto življenje”

Dogodek ob 100-letnici Kajuhovega rojstva bo v četrtek, 8. septembra 2022, v Športnem centru Zarja v Bazovici zaradi napovedanega slabega vremena! / Evento in occasione del centenario della nascita di Karel Destovnik – Kajuh, giovedì, 8 settembre 2022, presso il Centro sportivo Zarja di Basovizza, causa maltempo.

Google (Android 12L) ZSKD v sodelovanju z USCI FJK in JSKD prireja ob 100-letnici Kajuhovega rojstva glasbeni recital z naslovom V tej pesmi je strastno hotenje zgrabiti za vrat to prekleto življenje. Večer, ki spada v niz dogodkov ob obletnici ustrelitve bazoviških junakov, bo v četrtek, 8. septembra 2022, ob 20.30 v Športnem centru Zarja v Bazovici zaradi napovedanega slabega vremena.

Večer bodo oblikovali Združeni zbori MePZ Rdeča zvezda, MePZ Lipa in ŽeVS Danica (vodi Rado Milič), Združeni otroški pevski zbor Mali kraški Kajuhovci (vodi Carmen Cosma), Ensemble Ovce, solo pevci Aljoša Saksida, Miljana Stević, Lara Černic in Zora Černic ter recitator Ilija Ota. Za režijo večera bo poskrbela Elena Husu.

Google (Android 12L) La ZSKD in collaborazione con USCI FVG e JSKD organizza in occasione del centenario della nascita di Karel Destovnik – Kajuh la serata dal titolo V tej pesmi je strastno hotenje zgrabiti za vrat to prekleto življenje. La serata si inserisce nell’ambito della serie di eventi per commemorare gli eroi di Basovizza e si terrà giovedì 8 settembre 2022 alle 20.30 presso il Centro sportivo Zarja, causa maltempo.

Si esibiranno i cori riuniti MePZ Rdeča zvezda, MePZ Lipa e ŽeVS Danica (dir. Rado Milič), il coro di voci bianche Mali kraški Kajuhovci (dir. Carmen Cosma), l’Ensemble Ovce, i cantanti Aljoša Saksida, Miljana Stević, Lara Černic e Zora Černic, le poesie verranno lette da Ilija Ota, mentre la regia è stata affidata ad Elena Husu.