Kadar v nošo se oblečem (KRD Dom Briščiki)

Društveni prostori v Briščikih v ponedeljek, 1. avgusta 2022, ob 20. uri.

Silva Perčič bo predstavila žensko, moško in otroško nošo, njene sestavne dele in nudila nasvete za pripravo noše za bližnjo Kraško ohcet.