Preglednost in objava javnih prispevkov (Z. 124/2017, čl. 1, odst. 125-129)

Spominjamo včlanjena društva, da je treba vsako leto do 30. junija poskrbeti za objavo javnih prispevkov, ki so društvom bili izplačani med 1. 1. in 31. 12. prejšnjega leta. Objava je obvezna v primeru, da prispevki* v skupnem seštevku presegajo 10.000€.

Med prispevke* spadajo subvencije, prejemki iz nalogov ter podatki o vseh drugih oblikah ekonomske pomoči (npr. brezplačno koriščenje javne imovine za sedež ali izvajanje društvenih dejavnosti).
Za vsak prispevek je treba ločeno objaviti naslednje podatke:
naziv in davčna številka prejemnika prispevka;
naziv javne uprave, ki je dodelila prispevek;
izplačani znesek;
datum izplačila;
namembnost (navedba zakona, sklepa, odloka itd.).

Objava je možna na vaši društveni spletni strani, društvenem facebooku ali na spletni strani ustanove, v katero je društvo včlanjeno.
Če želite, da se podatki objavijo na spletni strani Zveze, posredujte zahtevane podatke najkasneje do 24.6.2022: društva s Tržaškega na e-naslov trst@zskd.eu, z Goriškega in pa na Videmskem na gorica@zskd.eu.

Razpredelnica …