Tečaj računalniške pismenosti za odrasle (KRU.T Aps)

Od 30. maja do 20. junija 2022