Tučnje jajc (SKD Vesna)

Vaška velikonočna tradicija bo zaživela v nedeljo, 17. aprila 2022, ob 11.30 pri cerkvi sv. Petra in Pavla v Križu. S sabo prinesite kovance in dobro voljo!