Slabo poznate naših src tančine – Ženske v Molièrovih komedijah (Slovenski klub)

Mala dvorana Kulturnega doma v Trstu, 8. marca 2022, ob 18.30

Slovenski klub in Slovensko stalno gledališče ob 120-letnici Dramatičnega društva in mednarodnem prazniku žensk vabita v torek, 8. marca, ob 18.30 v Malo dvorano Kulturnega doma v Trstu na pogovor z Diano Koloini.

Slabo poznate naših src tančine je naslov knjige Diane Koloini o ženskih likih v Molièrovih komedijah, ki bo v torek, 8. marca ob 18.30 osrednja tem pogovora v Mali dvorani SSG v Trstu. Temo bo obravnavala sama avtorica, nekdanja umetniška koordinatorka SSG, v pogovoru z novinarko Nevo Zajc. Odlomke iz Molièrovih komedij pa bosta prispevali igralki Tina Gunzek in Nikla Petruška Panizon.

Knjiga založbe LUD Literatura je predelana in esejizirana različica doktorske disertacije Diane Koloini Podoba in vloga ženske v Molièrovi komediografiji. Osrednji motivi ženskega vprašanja kot so dostop do izobrazbe, sodelovanje v javnem življenju, obvladovanje pisave (in moči, ki jo ta zagotavlja), pravica do svobodne izbire zakonskega partnerja in usmerjanja lastnega življenja so prisotni v podtekstu komedijske govorice, ki od nekdaj najučinkoviteje prikriva mnenja in stališča proti toku, v tem primeru v odnosu do izrazito patriarhalnega ustroja družbe. Poglabljanje te literature lahko pripelje do zanimivih ugotovitev glede pristopa komediografa, ki je človek svojega časa, kar pa ne pomeni, da odobrava ovire, ki ženskam onemogočajo samouresničevanje.

Izrazita ženska nota tega srečanja bo počastila mednarodni praznik žensk, izbira dneva in teme pa je povezana tudi z letošnjo štiristoletnico rojstva Jean-Baptista Poquelina – Molièra in s 120-letnico tržaškega Dramatičnega društva, ki je bilo ustanovljeno ravno 8. marca leta 1902. V odboru so takrat sedeli samo moški, v četrtem členu pravilnika pa je pisalo, da »društvu sme pristopiti vsakdo, bodisi moškega ali ženskega spola«.

Popoldan v znamenju treh obletnic prirejata Slovensko stalno gledališče in Slovenski klub. Vstop je prost, zaradi omejenega števila sedežev pa je rezervacija pri blagajni gledališča priporočena (tel. 0402452616 od torka do petka med 10. in 14. uro). Obvezno izpolnjevanje pogoja PC (preboleli, cepljeni).