Redni občni zbor (SKD Barkovlje)

Razno

SKD Barkovlje sklicuje redni občni zbor v torek, 29. marca 2022 v prvem sklicu ob 19. uri in v drugem sklicu ob 19.30 v Kulturnem društvu Barkovlje (ul. Bonafata 6).

Dnevni red:

1. Izvolitev predsednika in tajnika občnega zbora
2. Predsedniško poročilo
3. Tajniško poročilo
4. Blagajniško poročilo
5. Razprava
6. Odobritev obračuna za leto 2021
7. Odobritev proračuna za leto 2022
8. Razno

V teku večera bodo člani lahko poravnali članarino.