Poziv: izobesite zastavo miru

V teh nemirnih časih izrazimo svoj ne vojni. Društva ZSKD vabimo, da na pročelje svojih domov / sedežev izobesijo zastavo miru, da bi naprej širili vrednote miru in bratstva.

/…/ ZSKD je nepridobitno društvo. Združuje krožke, društva in skupine, ki delujejo na kulturnem, rekreacijskem, vzgojnem in skrbstvenem področju in so osnovane na demokratičnih vrednotah pluralizma, nenasilja, vzajemnosti, dograjevanja miru, sodelovanja in sožitja med narodi, naravovarstva ter na ustvarjanju enakih možnosti /…/
– iz drugega člena Statuta ZSKD –