Mednarodna nagrada za sodobno dramaturgijo “WORDS BEYOND-translating borders”

Društvo APS Teatro degli Sterpi v sodelovanju s Hangar Teatri, Bottega Errante Edizioni, Mateârium – projekt društva Servi
di Scena in Zvezo slovenskih kulturnih društev razpisuje prvi NATEČAJ WORDS BEYOND, s prizadevanjem promocije sodobne dramaturgije.

Words Beyond je prvi dramaturški in prevajalski natečaj, ki ga organizira Teatro degli Sterpi v sodelovanju s Hangar Teatri (Trst), in je odprt državljanom Italije, Avstrije, Slovenije in Hrvaške.

Prijave je treba oddati najkasneje do 23.59 ure 31. januarja 2022 (prijave po tej uri in datumu ne bodo upoštevane).

Razpis
Prijavnica