Pravljični Merry Križmas (SKD VESNA)

Knjige, Razno

SKD Vesna in Združenje staršev OV in OŠ Križ prirejata pravljično urico z Melito Malalan v sredo, 1. decembra, in v sredo, 15. decembra, ob 16.30 v telovadnici OŠ A. Sirk (Križ 217).