Povračilo stroškov za razkuževanje prostorov in nakup zaščitne opreme

Od 4. oktobra do 4. novembra 2021 lahko društva vložijo prošnjo za delno povračilo stroškov za razkuževanje prosotorov ter nakup zaščitne opreme (vezane na društveno dejavnost), ki so nastali med junijem in avgustom 2021.

Za informacije:
Kira – Servis 3. sektor
Ul. Cicerone 10
34133 Trst
info@kirasrl.it
tel. št. 041-5947844