Napaka v Novičniku 37

Razno

V objavi Novičnika 37 je žal prišlo do napake.

Literarni, fotografski in likovni natečaj ob 100-letnici pisatelja Zorka Simčiča. 140-letnici smrti Josipa Jurčiča in 30-letnici samostojne demokratične Slovenije je razpis Slovenskega kulturnega kluba in ne Slovenskega kluba.

Vljudno se oproščamo za napako!