Morje zdaj in morje tu – trije natečaji ZSKD

Pandemija koronavirusa je krepko prekrižala račune tudi Zvezi slovenskih kulturnih društev. V letošnjem, jubilejnem 75. letu delovanja, je ZSKD (jeseni 1945 je v Trstu nastala Slovenska prosvetna zveza, predhodnica današnje Zveze slovenskih kulturnih društev) načrtovala kar nekaj odmevnih dogodkov, ki pa bodo morali počakati na boljše čase. Ne pa vsi. V zadnjem času so vseeno stekle priprave za gostovanje etnološke razstave Slovenskega etnografskega muzeja »Morje – naše življenje« (kustosinja mag. Polona Sketelj). Razstavo naj bi postavili v Starem pristanišču, kjer bi bila na ogled oktobra. Pogojnik je obvezen, saj je neznank še veliko. A pri ZSKD želijo biti optimisti, zato razpisujejo tri natečaje, ki sodijo v spremljevalni program razstave. Likovni, literarni in fotografski natečaj nosijo skupni naslov »Morje zdaj in morje tu«, verz iz poezije Miroslava Košute Morje z brazdami kot roka, ki ga je avtor radodarno poklonil.
Likovni natečaj je namenjen otrokom. Predvidene so 3 kategorije: do 7. let, do 10. let in do 14. let. Risbe naj bodo na formatu A3, tehnika pa ni določena, otroci jo lahko izberejo sami. Literarni natečaj vabi k sodelovanju za neobjavljeno kratko zgodbo ali poezijo. Predvidene so štiri kategorije sodelujočih: osnovnošolci, srednješolci, višješolci in odrasli. Vsak udeleženec lahko sodeluje z eno zgodbo oz. poezijo. Fotografskega natečaja se lahko udeležijo prav tako osnovnošolci, srednješolci, višješolci in odrasli, z barvnimi ali črno-bele fotografije, posnete s fotoaparatom ali s pametnim telefonom. Vsak avtor lahko sodeluje z največ dvema fotografijama. Izdelke v posamičnih kategorijah bodo ocenjevale strokovne komisije. Najboljši bodo nagrejeni. Likovni in fotografski izdelki bodo razstavljeni na priložnostni razstavi, literarni pa objavljeni v priložnosti publikaciji, čisto vsi pa bodo dobili svoj prostor na spletni (www.zskd.eu), FB ter Instagram strani Zveze slovenskih kulturnih društev, kjer so na razpolago tudi dodatne informacije o posamičnih natečajih. Vse informacije nudijo tudi na tel. št. 040 635 626. Vabljeni torej k sodelovanju do vključno 15. septembra 2020.

LIKOVNI NATEČAJ

Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) razpisuje LIKOVNI NATEČAJ MORJE ZDAJ IN MORJE TU, za otroke. Predvidene so 3 kategorije: do 7. let, do 10. let in do 14. let.
Risbe naj bodo na formatu A3, tehnika pa ni določena, otroci jo lahko izberejo sami.
Strokovno komisijo bodo sestavljali nekateri člani društva KONS in strokovnjaki. Komisija bo ocenjevala likovno izraznost, ustvarjalnost in inovativnost v uporabi tehnik in materialov. Prvouvrščeni prispevek vsake kategorije bo prejel knjižno nagrado.

Risbe lahko pošljete do 15. septembra 2020 na naslov:

Zveza slovenskih kulturnih društev
Ul. Sv. Frančiška, 20/II
34133 TS

Zveza slovenskih kulturnih društev
Corso / Korzo Verdi, 51
34170 GO

s pripisom: ZA LIKOVNI NATEČAJ MORJE ZDAJ IN MORJE TU.
Lahko jih prinesete tudi osebno v pisarne Zveze, S PREDHODNO NAJAVO.

Risbe naj bodo opremljene z naslovom dela, imenom in priimkom avtorja, njegovo starostjo, uporabljeno tehniko, poštnim naslovom, in po možnosti s kontaktnim elektronskim naslovom (lahko naslov staršev). Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) se obvezuje, da bo osebne podatke, pridobljene na ta način, uporabila le za potrebe tega javnega natečaja. Ob izdelkih, razstavljenih na priložnostni razstavi ali na spletnih straneh Zveze bodo navedeni naslednji osebni podatki: Ime in priimek avtorja in starost.
Z udeležbo na natečaju avtorji in njihovi skrbniki potrjujejo, da se strinjajo z zgoraj opisanimi pogoji za sodelovanje na likovnem natečaju MORJE ZDAJ IN MORJE TU.
Vse risbe bodo razstavljene na priložnostni razstavi in objavljene na spletni oz. FB in Instagram strani Zveze slovenskih kulturnih društev (ZSKD).

LITERARNI NATEČAJ

Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) razpisuje LITERARNI NATEČAJ MORJE ZDAJ IN MORJE TU za neobjavljeno kratko zgodbo ali poezijo. Predvidene so štiri kategorije sodelujočih: osnovnošolci, srednješolci, višješolci in odrasli.
Vsak udeleženec lahko na natečaju sodeluje le z eno zgodbo oz. poezijo.
Dolžina proznega besedila naj bo med 300 in 500 besed za osnovnošolce, od 5000 do 15000 znakov za ostale.

Zgodbo oz. poezijo, pošljite do 15. septembra 2020, ob 23:59 na naslov:

Zveza slovenskih kulturnih društev
Ul. Sv. Frančiška, 20/II
34133

TS Zveza slovenskih kulturnih društev
Corso / Korzo Verdi, 51
34170 GO

Izdelki naj bodo opremljeni samo z geslom ali šifro.Točni podatki o avtorju (ime in priimek, domači naslov, letnica rojstva, starostna kategorija, elektronski naslov ter telefonska številka) naj bodo v zaprti kuverti, opremljeni z istim geslom ali šifro.
Tekste in šifre lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: literarninatecajmorje@gmail.com. V eni priponki naj bo prispevek s šifro, v drugi priponki pa osebni podatki.
Z udeležbo na natečaju avtorji in njihovi skrbniki potrjujejo, da se strinjajo z zgoraj opisanimi pogoji za sodelovanje na literarnem natečaju MORJE ZDAJ IN MORJE TU.
Prispevke bo ocenila strokovna komisija, najboljši bodo objavljeni na spletni oz. Facebook strani Zveze slovenskih kulturnih društev ter v priložnostni publikaciji. Prvouvrščeni prispevek vsake kategorije bo prejel knjižno nagrado.


FOTOGRAFSKI NATEČAJ

Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) razpisuje FOTOGRAFSKI NATEČAJ MORJE ZDAJ IN MORJE TU.
Natečaja se lahko udeležijo osnovnošolci, srednješolci, višješolci in odrasli. Mladoletnim udeležencem tečaja starši podpišejo soglasje, ki je priloga k natečaju. Sodelovanje na natečaju je brezplačno.
Pri natečaju lahko sodelujejo fotografije, tako barvne kot črno-bele, narejene s fotoaparatom ali s pametnim telefonom.
Natečaj poteka od datuma objave do 15. septembra 2020.
Vsak avtor lahko sodeluje z največ dvema fotografijama na temo “Morje zdaj in morje tu”.
Fotografije morajo biti v JPEG formatu, v najboljši možni kvaliteti.
Vsako poslano fotografijo je potrebno opremiti z naslovom fotografije, krajem nastanka, imenom in priimkom avtorja. Podatke je možno navesti v samem imenu datoteke oz. v spremnem dopisu.
Avtorji z udeležbo na natečaju dajejo soglasje, da lahko njihove fotografije z navedbo avtorstva objavimo na spletni strani Zveze slovenskih kulturnih društev, ter razširimo po lastnih kanalih obveščanja (družbena omrežja).
Na lice fotografije ni dovoljeno dodajati podpisov ali logotipov.
Obdelava fotografij z računalniškimi programi je dovoljena v mejah, ko se s posegi ne vpliva na vsebino fotografije.
Rok za oddajo fotografij je 15. 9. 2020, do 23.59 ure.
Fotografije morajo biti poslane izključno po e-pošti na naslov: fotonatecajmorje@gmail.com.
S fotografijami morajo avtorji oddati tudi izjavo o avtorstvu, ki je priloga natečaja.
Udeleženci natečaja z oddajo prijavnice zagotovijo, da so avtorji fotografij, oziroma da so izključni imetniki avtorskih pravic.

Nagrajevanje

Prispele fotografije bo ocenila strokovna tričlanska komisija.
Žirija bo pri ocenjevanju upoštevala sledeče kriterije:
a. Ustreznost razpisnim pogojem
b. Kompozicijo
c. Izvirno idejo
Fotografij z moralno sporno vsebino ali protizakonito vsebino žirija ne bo upoštevala.
30 najboljših fotografij po izključni in nesporni oceni organizatorjev, bo Zveza slovenskih kulturnih društev natisnila in postavila na priložnostni razstavi oktobra 2020.

Izjava o avtorstvu (format PDF)
Izjava o avtorstvu (format Word)