Preglednost in objava javnih prispevkov – Z. 124/2017, čl. 1, odst. 125-129

Spomnimo vas, da v skladu s 125. in sledečimi odstavki 1. člena Z 124/2017, morajo subjekti iz 13. člena Z 349/1986, subjekti iz 137. ZU 205/2002 – društva, nepridobitne družbeno koristne organzacij (Onlus) in fundacije – vsako leto do 30. junija objaviti na svojih spletnih straneh in podobnih digitalnih portalih informacije o subvencijah, podporah, prispevkih in pomočeh, ki so jim jih v denarju ali v naravi v prejšnjem proračunskem letu izplačali organi javne uprave.

TERMIN: 30. junij (za javna sredstva izplačana med 1.1. do 31.12. prejšnjega leta).

KAJ: Zakon določa objavo zneskov, ki v skupnem seštevku presegajo 10.000 € in sicer podatke vseh prejetih prispevkov, subvencij, prejemkov iz nalogov ter podatke o vseh drugih oblikah ekonomske pomoči (npr. brezplačno koriščenje javne imovine za sedež ali izvajanje društvenih dejavnosti). Objaviti je treba tudi prejemke iz postavke 5 ‰ (in morebitne prejemke iz postavke 2
‰). Za vsak prispevek ločeno, je treba objaviti naslednje podatke:
– naziv in davčna številka prejemnika prispevka;
– naziv javne uprave, ki je dodelila prispevek;
– izplačani znesek;
– datum izplačila;
– namembnost (navedba zakona, sklepa, odloka itd.).

KJE: na društveni spletni strani, društvenem facebooku ali na spletni strani ustanove, v katero je društvo včlanjeno.

Preglednica javni prispevki 2019