Okrowla tawla: Pravice z Rezije … kaku napred?

Razno

Ob priliki 100-letnice rojstva profesorja Milko Matičetov, Muzej rezijanskih ljudi vabi na okroglo mizo – Pravljice danes, pravljice v bodočnosti v petek, 11. oktobra 2019, ob 10. uri na Solbico v Muzej brusačev.