Predlogi za Priznanja ZSKD

Na 53. rednem občnem zboru in 9. kongresu ZSKD, ki bo v soboto, 18. maja 2019 v Ljudskem domu v Trebčah (št. 25), bomo podelili Priznanja ZSKD, s katerimi naša Zveza nagrajuje društva ali skupine in posameznike za izredne uspehe ali zasluge in za dolgoletno delo na področju ljubiteljske kulture.
V skladu s Pravilnikom sofinanciranja dejavnosti članov in dodeljevanja finančne podpore včlanjenim društvom ZSKD lahko predlagajo prejemnike posamezna kulturna društva in Pokrajinski odbori ZSKD. Dobitnike priznanj določa strokovna komisija, ki jo imenuje Deželni odbor ZSKD.
Prosimo, da svoje predloge posredujete najkasneje do petka, 19. aprila 2019 na elektronski naslov info@zskd.eu.