Prešeren po Prešernu ali »posmrtno življenje« velikana

V ponedeljek, 3. decembra 2018, bo ob 20. uri v Peterlinovi dvorani v Trstu (Ul. Donizetti 3) večer ob veselem dnevu kulture Prešeren po Prešernu ali »posmrtno življenje« velikana.
Delo Prešeren po Prešernu ni zgolj še en prispevek k množici prešernoslovskih monografij o znamenitem pesniku, njegovem življenju in delu. V resnici gre za prvo knjižno študijo Prešernovega »posmrtnega življenja« v slovenskem kulturnem prostoru, ki »bere« ne le literarne tekste, temveč tudi rituale in spominska obeležja, bolj kot s samim pesnikom pa se ukvarja z njegovimi interpreti, ustoličevalci in mitografi. Natančneje rečeno: zanimajo jo mehanizmi kanonizacije, ki so pesnika po smrti bleščeče preobrazili v utelešenje narodove biti – nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika.
Ali so torej kulturni svetniki primerljivi s cerkvenimi? Zakaj imamo cerkvene svetnice, kulturnih pa skoraj ne? In kakšno vlogo je tovrstna kanonizacija odigrala v procesu preživetvenih strategij manjših narodov?
Odgovore utegne skrivati predavanje avtorja knjige Prešeren po Prešernu dr. Marijana Dovića, višjega znanstvenega sodelavca na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.
Večer ob veselem dnevu kulture prirejajo Slovenski klub, Društvo slovenskih izobražencev in Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm.