Civilna služba za mlade med 16. in 18. letom

Dežela Furlanija Julijska krajina je objavila razpis za civilno službo za mladoletne. Nanj se lahko prijavijo mladi, ki so že dopolnili 16 let in niso še stari 18 let.
Zveza slovenskih kulturnih društev je uspešno kandidirala projekt BackUp, ki bo omogočil 4 prostovoljcem, da opravijo celoletno prostovoljno delo na Zvezi slovenskih kulturnih društev in v Narodni in študijski knjižnici.
Rok za oddajo prijav je 31. maja, začetek opravljanja službe je predviden julija meseca.
Projekt predvideva 360 ur dela v celem letu. Vsak prostovoljec bo prejel po zaključku opravljanja civilne službe prispevek v višini 892,38 evrov. Pri opravljanju celoletne izkušnje bo zajamčena največja možna fleksibilnost ob upoštevanju šolskih in drugih obveznostih prostovoljcev.
Projekt BackUp ZSKD sodi v skupino 11 projektov, ki jih je na razpis uspešno prijavilo združenje Arci Servizio Civile. Možnosti je tako veliko: od športa do kulture, od komunikacije do medkulturnosti, od nege invalidov do pravične trgovine.
Projekt BackUp temelji na kulturnih vsebinah. Mladi prostovoljci se bodo tako lahko izobraževali in aktivno prispevali k dogodkom ZSKD, ki izhajajo iz vrednotenja kulturne dediščine s pogledom usmerjenim v prihodnost. Možnost bo namreč razvijanja inovativnih pristopov tako pri promociji kot pri samih vsebinah dogodkov, pri katerih bodo soudeleženi.

S klikom na sliko dobite dodatne informacije

logo_infoserviziocivile_05-copy