Nov obrazec za poročilo rednega delovanja zborov, godb, dramskih in plesnih skupin

Sporočamo vam, da je na naši spletni strani objavljen nov obrazec za poročilo rednega delovanja, ki je stopil v veljavo z letom 2018 in upošteva pravilnik za sofinanciranje članov, ki je bil odobren na občnem zboru v letu 2017. Datoteko v formatu Excel, ki jo sestavlja več listov (za vsak mesec svoj list), je treba izpolniti v vseh alinejah in vrniti po emailu najkasneje do 15. februarja 2019! Pri točkovanju ne bomo upoštevali starejših obrazcev in tistih datotek, ki ne bodo poslane v roku.