Pridružite se zborovskemu projektu Usci Trst-Zskd!

Zborovstvo
Usci Trst in Zveza slovenskih kulturnih društev snujeta nov zborovski projekt, za katerega si želimo, da bi se vanj vključilo čim večje število tržaških zborovskih pevcev, saj gre za edinstveni projekt, ki ga odlikuje izjemen simbolični in umetniški naboj. Odločili smo se namreč, da ustanovimo mešani pevski zbor, ki naj bi glede na izvor svojih članov predstavljal veliko zgodovinsko, etnično, versko in jezikovno raznolikost Trsta.
V nadaljevanju posredujemo vse informacije o projektu, v upanju da se nam boste pridružili!
 
Zveza slovenskih kulturnih društev

ZAKAJ ZBOR?
Projekt bo prvič združil različne pevske izkušnje in običaje različnih skupnosti, ki skupaj tvorijo dragocen mozaik kultur, ki je že stoletja značilnost mestnega tkiva. Želimo si, da bi zbor rastel in se razvijal kot izjemno reprezentančno gibanje, zato je naš cilj tudi umetniška kakovost njegovega delovanja.

ZBOROVODJA
Pripravo in vodstvo zbora sta prevzela dva strokovnjaka, ki izhajata iz razli
čnih glasbenih izkušenj. Tržačan Mirko Ferlan je diplomiral iz harmonike, zborovskega dirigiranja in kompozicije, je študiral z referenčnimi mojstri mednarodne zborovske scene, je vodil in vodi zborovske skupine v Italiji in Sloveniji, s katerimi je dosegel tudi vidne uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Ferlan bo dirigiral in prevzel umetniško vodstvo zbora, a bo v tej uvodni fazi lahko računal tudi na sodelovanje italijanskega skladatelja, pianista, organista in zborovodje Roberta Brisotta, ki je sedanji vodja Mestne kapele v tržaški stolnici. Slednji bo z zborom vadil v okviru mesečnih srečanj deželne pobude USCI A scuola di coro na vajah, ki so namenjene odnosu med besedo, jezikom, zvokom in umetniškim slogom.
REPERTOAR
Repertoar bo s svojo sporočilnostjo in tematsko raznolikostjo predstavljal smisel obstoja tega novega zbora, ki bo zaobjel številne kulturne komponente našega mesta. Program bo sestavil umetniški vodja oz. zborovodja.

VAJE IN KONCERTI
Prvi nastop bi lahko potekal ob priložnosti Evropskega praznika glasbe (junija 2017), prvi koncert pa septembra 2017 v okviru Slofesta. V primeru, da se bodo
člani zbora strinjali in da bo odziv na pobudo dopuščal to možnost, smo pripravljeni predlagati še druge priložnosti za nastop od jeseni naslednjega leta dalje v okviru bogatega sporeda izstopajočih dogodkov v tržaškem koledarju. Vzporedno z vajami, bo v okviru projekta USCI-ja FJK A scuola di coro potekala izobraževalna plat projekta, ki jo bo vodil maestro Roberto Brisotto. Predvidena so štiri mesečna srečanja, od februarja dalje (vsak mesec eno srečanje, ob nedeljah popoldne: 12.02, 12.03, 9.04, 14.05). Zbor bo aktivno sodeloval pri delavnicah.

PEVCI
Glede na pomen koncertov in na umetniške cilje, vabimo k sodelovanju že izkušene pevce (notalni pevci ali pevci z dobrim posluhom, ki ne bodo imeli težav pri u
čenju programa).

VAŠE SODELOVANJE
Za uspeh tega projekta z velikim simboli
čnim nabojem je potrebno tudi aktivno sodelovanje vseh zborovodij in pevcev zborov, ki so člani USCI-ja in Zveze. Nikakor ne gre za zbor, ki bo nadomestil ali pogojeval dejavnost že obstoječih sestavov. Poleg tega pa število in pogostost vaj ne bosta pomenljivo vplivala na redno delovanje zborov, katerih so posamezni pevci člani. Prepričani smo, da ta projektni zbor bi lahko ob pomembnejših priložnostih predstavljal celotno in zelo raznoliko tržaško zborovsko gibanje. Na ta način bi poleg tega projektni zbor lahko predstavljal tudi vse zbore, katerim bo začetek njegovega delovanja priložnost za skupno rast predvsem v smislu izražanja lastne tržaškosti brez omejitev oz. izražanja vseh prednosti, ki jih v sebi nosi večkulturno mesto.

Vaja projektnega zbora z MIRKOM FERLANOM bo
v nedeljo, 5. marca od 15. do 18. ure v Gregorčičevi dvorani v Ul. San Francesco 20
info in prijave info@uscitrieste.it oz. trst@zskd.eu