Navodila za obračun finančne podpore 2016

Razno

30. 4. 2017 zapade rok za oddajo obračuna zneska, ki ga je Zveza slovenskih kulturnih društev dodelila včlanjenim društvom za delovanje v letu 2016 (ta znesek se nanaša na prispevek, ki ga je namenila Dežela Furlanija Julijska krajina zvezam za podporo programom dejavnosti manjših ustanov in organizacije slovenske jezikovne manjšine po 8. odstavku 18. člena deželnega zakona št. 26/2007 v letu 2016).
Da ga čimprej izplačamo, mora društvo do tega roka posredovati sledečo dokumentacijo:

1. podrobni seznam dokazil o stroških za dodeljeni prispevek v letu 2016;
2. kopije računov in potrdil, ki jih navajate v seznamu;
3. obračun za leto 2016, ki so ga člani društva odobrili na občnem zboru;
4. program, ki ga je izvedlo društvo v letu 2016 (po dejavnosti);
5. bančne podatke za nakazilo;
6. seznam članov upravnega odbora in kopijo osebne izkaznice predsednika društva.

Podrobni seznam obračunske dokumentacije za dodeljeni prispevek morajo sestavljati fakture in potrdila, ki spadajo v prijavljeni program dejavnosti. Seštevek zneskov faktur pri vsaki tipologiji lahko presega znesek, ki je bil prijavljen v finančnem načrtu oddanem s prošnjo za leto 2016, le za maksimalno 10%.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE: Na spletni strani www.zskd.eu/izjava dopolne društvo vsa polja (obvezna so označena z *), odgovori na izjavo, vpiše bančne podatke za nakazilo, pripne vse potrebne datoteke (seznam faktur, kopije vseh računov, obračun, program), izpiše podatke odbornikov. Ko se naložijo vse priponkem, se prikaže še stran z izjavo o privacy. Datoteko v .pdf formatu se tiska in podpiše. Sama aplikacija bo poslala neposredno na Zvezo vse dokumente, ki bodo pripeti na e-obračunu. Podpisano izjavo se lahko nato pošlje na naslov mirna@zskd.eu ali po faksu 040-635626 ali prinese ročno v naše urade.

Zaradi drugih novosti, ki jih vsebuje pravilnik Avtonomne Dežele FJK, vas vabimo na informativno srečanje, ki bo potekalo v ponedeljek, 9. 1. 2017, ob 19. uri na sedežu SKD IGO GRUDEN (Nabrežina, 89).